(රංජන් කස්තුරි)
 
ජාතික වීර දිනයට සමගාමීව     නෙළුම් පොකුරණ රඟහලේ දී මේ වන විට පැවැත්වෙන ජාතික සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවයට සහභාගී වීමට ගිය ප්‍රවීණ නාට්‍යවේදී ලූෂන් බුලත්සිංහල මහතාට ආරක්ෂක නිලධාරීන්ගෙන් බාධා එල්ල වී තිබේ.
 
ලූෂන් බුලත්සිංහල මහතාට එම සම්මාන උළෙලේදී කාලාශූරී සම්මානය පිරිනැමීමට නියමිතව තිබූ නමුත් ඔහු ආරක්ෂක අංශයේ බාධා හේතුවෙන් සම්මාන උත්සවය ප්‍රතික්ෂේප කර නැවත හැරී ගොස් තිබේ. 
 
ලූෂන් බුලත්සිංහල මහතා සිය මෝටර් රථය නෙළුම් පොකුණ රඟහල පරිශ්‍රයේ පිහිටි වාහන අංගනයට ඇතුළු කිරීමට සූදානම් වූ අවස්ථාවේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් පැමිණ ඊට ඉඩදිය නොහැකි බව සඳහන් කරමින් නෙළුම් පොකුණ පරිශ්‍රයේ ස්ථාන කිහිපයකටම යවමින් බාධා කර තිබේ. 
 
අවසානයේ ආරක්ෂක නිලධාරීත් බුලත්සිංහල මහතාට සඳහන් කර ඇත්තේ මෝටර් රථය නෙළුම් පොකුණ පරිශ්‍රයෙන් පිටත මාර්ගයේ ස්ථානයක නතර කරන උත්සවයට සහභාගී වන ලෙසයි. 
 
ලූෂන් බුලත්සිංහල මහතා එය ප්‍රතික්ෂේප කර උත්සවයට සහභාගී නොවී ආපසු හැරී ගොස් තිබේ.