තක්සලාව

අලුත් බද්දෙන් අමරුවේ වැටුණු රත්ත්‍රන් බඩු කාර්මිකයෝ

රත්ත්‍රන් කියපු සැණින් අපට මතක් වෙන්නේ හෙට්ටිවීදියයි. ඒ වගේම හෙට්ටිවීදිය කියපු සැණින් මතක්වෙන්නේ රත්ත්‍රන් පිළ

නව අවුරුදු මඟ අනතුරු

කුඩා දරුවන් අවුරුදු නිවාඩුව එන තුරු බලා සිටින්නේ දින කීපයක් හෝ සතුටින් විනෝදයෙන් කාලය ගෙවා දැමීමටයි. ඔංචිලි පැදී

මීදෙනට වෙඩි තැබූ තුවක්කුව වෙල්විද​ානේටත් පත්තුවෙයි

ගම්වල නායකත්වය දරමින් වැජඹෙන පිරිසක් එදත් අදත් ජීවත් වෙති. ඔවුන්ගෙන් වැඩිදෙනා හොඳ මෙන්ම නරක ක්‍රියාවන් කෙරෙහි න

ඕස්ට්‍රේලියාව ජයගෙන සංක්‍රමණික නීතියෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයනට සේවා සපයන අපූරු ශ්‍රී ලාංකිකයාසුසන්ත කටුගම්ප

දොන් සුසන්ත සිසිරනාත් කටුගම්පල උපන්නේ කඩුවෙලදීය. පියා වෘත්තියෙන් ගණකාධිකාරීවරයකු වුවද, කටයුතු කර ඇත්තේ ව්‍යාපා