සහල් වලින් බියර් පෙරීමෙන් මිලත් ඉහළ යයි හිඟයකුත් ඇති වෙයි


(දයාසීලි ලියනගේ)  

සහල්, බියර් සෑදීමට ගන්නා අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් රටේ සහල් හිඟයක් ඇතිවීම හා මිල ඉහළ යාම පිළිබඳව විරෝධය දැක්වීමට පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් ලබාදෙන ලෙස කතානායකවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබූ බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කීය.  


සුරාබදු ආඥාපනත යටතේ සහල්, ඉරිඟු හා පලතුරු මත්පැන් නිෂ්පාදනයට ගන්නා අමුද්‍රව්‍යයන් ලෙස පසුගිය සතියේ දී ගැසට් පත්‍රයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.  මෙම ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කරන ලද්දේ කල්කුඩා ප්‍රදේශයේ පිහිටුවීමට යන ස්කාගාරයට සහායවීමක් සඳහා බව ප්‍රකාශ කළ බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා. මේ නිසා සහල් මිල තවත් වැඩිවීමටත්, සහල් හිඟයක් ඇතිවීමටත් හේතුවන බවද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.