භූමිතෙල් පාවිච්චිය නොසිතූ ලෙස වැඩිවෙලා!


(දයාසීලි ලියනගේ)

භූමිතෙල් පරිභෝජනය පහළ යා යුතු වුවත් එම පරිභෝජනය එන්න එන්නම ඉහළ යන තත්ත්වයක් පවතින බව ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව මගින් කරන ලද සොයා බැලීමකදී අනාවරණය වී ඇත.

වර්ෂ 2014 දී භූමිතෙල් භාවිතය කිලෝ ලීටර් 202082 ක් වී ඇති අතර 2017 දී එය කිලෝ ලීටර් 268303 ක් දක්වා වැඩිවී ඇත.  


භූමිතෙල් යොදවා බස් රථ ධාවනය කිරීම හා ඩීසල් සමඟ මිශ්‍ර කිරීමෙන් වැඩි ලාභයක් ලැබිය හැකි නිසා මෙලෙස පරිභෝජනය වැඩිවී ඇති බව සොයා බැලීම්වලදී අනාවරණය වී ඇතැයි ඇමැති අර්ජුන රණතුංග මහතා සඳහන් කරයි.   භූමිතෙල් සහන මිලට සැපයීමෙන් රජය ලීටරයකට රුපියල් 30ක අලාභයක් ලබයි.  


භූමිතෙල් යොදන යන්ත්‍ර ඩීසල්වලට පරිවර්තනය වී තිබීම හා නිවාසවලට විදුලිය ලබාදීම නිසා භූමිතෙල් පරිභෝජනය අඩුවිය යුතු වුවත් සහන මිලට ලබාදෙන භූමිතෙල් අයථා ලෙස පාවිච්චි කරන බව පෙනී ගොස් ඇතැයිද ඇමැතිවරයා සඳහන් කරයි.