බැරකම් කළමනාකරණ පනතට එරෙහිව ඒකාබද්ධය නඩුමගට


(දයාසීලි ලියනගේ)  
පාර්ලිමේන්තුව සතුව ඇති බලතල ඉක්මවා යමින් රජයේ බැරකම් කළමනාකරණය සඳහා අග්‍රාමාත්‍යවරයාට සුපිරි බලතල ලබාදෙන සක්‍රීය බැරකම් කළමනාකරණය කිරීමේ පනත් කෙටුම්පතට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.  

මෙම පනත පිළිබඳ ගැසට් නිවේදනය පසුගිය 19 වැනිදා ප්‍රකාශයට පත් කර ඇතැයි ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කොළඹ දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා කීය. මෙම පනතට අනුව පාර්ලිමේන්තුව හා මහා භාණ්ඩාගාරය ඉක්මවා යන බලයක් අග්‍රාමාත්‍යවරයාට හිමිවනු ඇතැයිද මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රකාශ කළේය.