ජල ගාස්තු වැඩිකරන ඉල්ලීමට ඇමැතිවරුන්ගේ විරෝධය


 

(අජන්ත කුමාර අගලකඩ) 


ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පත්ව ඇති දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයෙන් එම ආයතනය ගොඩගැනීමට නම් ජල ගාස්තු වැඩි කිරීමට හෝ මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් වාර්ෂිකව රුපියල් කෝටි 1200 ක මුදලක් මණ්ඩලයට ලබාදීමට සිදුවන බව ඒ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට පත් කළ කමිටුව නිර්දේශ කර ඇතැයි වාර්තා වේ.  

මහා භාණ්ඩාගාරයේ හිටපු නියෝජ්‍ය භාණ්ඩාගාර ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් එම කමිටුවේ නිර්දේශ ඇතුළත් වාර්තාව විෂය භාර ඇමැති රාවුෆ් හකීම් මහතා විසින් ඉකුත් අඟහරුවාද‌ා පැවැති කැබිනට් රැස්වීමට ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ බව ද රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.  


ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ වාර්ෂික ආද‌ායම රුපියල් කෝටි 2,200 ක් වන බවද එහි වියදම රුපියල් කෝටි 3,600 ක් වන බවත් එම වියදමින් හරි අඩක්ම වැය වන්නේ මණ්ඩලයේ සේවක වැටුප් ගෙවීමට බවත් කමිටු වාර්තාවේ සඳහන් වන බව ද දැනගන්නට ඇත.  


මණ්ඩලය මූල්‍ය අර්බුදයෙන් ගොඩ ගැනීමට නම් ජල ගාස්තු වැඩි කළ යුතු බවට කර ඇති යෝජනාවට ඇමැතිවරුන් විරුද්ධ බව ද රජයේ ආරංචි මාර්ගවලින් පැවැසේ.