කසළ අපද්‍රව්‍ය එවීමට එංගලන්තය අවසර ගෙන නෑ


පරිසර අධිකාරිය  

 

(උපුල් වික්‍රමසිංහ)  

‘බාසල්’ සම්මුතියට අනුව එක් රටකින් තවත් රටකට කසළ අපද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීමේදී එම රටවල් ඒවාට අද‌ාළ අවසර පත් පරිසර අධිකාරි ආයතනවලින් ලබාගත යුතු වුවත් 2017 වසරේ සිට විටින් විට ශ්‍රී ලංකාවට එක්සත් රාජධානියෙන් කසළ අපද්‍රව්‍ය ගෙන්වීමේදී එක්සත් රාජධානිය විසින් කිසිදු අවස්ථාවක ලංකාවේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අවසරය ලබා ගෙන නැතැයි මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් පී.බී. හේමන්ත ජයසිංහ මහතා ‘ඉරිද‌ා ලංකාදීප’ යට කීය.  

එමෙන්ම නැවත පරිහරණය කරන ලද කසළ අපද්‍රව්‍ය වෙනත් රටකින් ලංකාවට ගෙන ඒම තහනම් කරමින් මීට ඉහත දී ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගෙන තිබෙන බව පැවසූ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා එම ප්‍රතිපත්තිය මෙන්ම බාසල් සම්මුතිය ද උල්ලංඝනය කරමින් පසුගිය කාලයේදී කසළ ගෙන්වීම සිදුකර ඇතැයි ද පැවසීය.  


මේ ආකාරයේ කසළ බහාලුම් රටට පැමිණ ඇති වි​ෙටක ශ්‍රී ලංකා රේගුව හා වරාය යන ආයතන මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ඒ සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීම සාමාන්‍යයෙන් සිදුවෙන ක්‍රමවේදය වුණත් මෙහිදී එවැනි දැනුවත් කිරීම් සිදුකර නැතැයි ද හෙතෙම අවධාරණය කළේය.  


 මෙම කසළ අපද්‍රව්‍ය බහාලුම් යළි එක්සත් රාජධානියට යැවීම සම්බන්ධයෙන් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය හා බ්‍රිතාන්‍යයේ පරිසර දෙපාර්තමේන්තුව දැනුවත් කර ඇතැයි කී ඒ මහතා ඊට අද‌ාළ යහපත් ප්‍රතිචාර එම පාර්ශ්ව වලින් ලැබෙමින් තිබෙන්නේ යැයි ද සඳහන් කළේය.