උතුරේ අතුරුදන් අය ජාත්‍යන්තරයට පෙන්වන වෑයමක්


(නිශාන්ත කුමාර බණ්ඩාර)  
අතුරුදන් වූ තම ඥාතීන් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තරයේ අවධානය යොමුකරවන ලෙස උතුරේ අතුරුදන් වූවන්ගේ ඥාතීහු ඉල්ලීමක් කරති.

රජයේ නියෝජිතයකු ලෙස ජිනීවා මානව හිමිකම් කොමිසම වෙත සහභාගි වෙන උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාර සුරේන් රාඝවන් මහතාගෙන් එම ඥාතීන් මෙම ඉල්ලීම කර ඇත.  


තමන්ට වන්දි මුදලක් ලබාදීමට වඩා සිය ඥාතීන් පිළිබඳ පැහැදිලි තොරතුරක් ලබා දෙන ලෙස ඔවුන් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා හමුවී ඉල්ලීමක් කර තිබේ.