අධිකරණයට අපහාස කළැයි වාසු-ලොකුගේ පිළිබඳ විමසුමක්


(දයාසීලි ලියනගේ)   

ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවේ සේවකයකු ඝාතනය කළේ යැයි චෝදනා ලබා සිටි ආරක්‍ෂක නිලධාරියා නිදොස් කොට නිදහස් කිරීමේ තීන්දුව විවේචනය කරනු ලැබූ වාසුදේව නානායක්කාර හා ගාමිණි ලොකුගේ යන මන්ත්‍රීවරු අධිකරණයට අපහාස කර ඇද්දැයි නීතිඥ මණ්ඩලයක් කරුණු විමර්ශනය කරමින් සිටිති.   

අර්ජුන රණතුංග ඇමැතිවරයාගේ ආරක්ෂක නිලධාරියකු විසින් කරන ලදැයි කියනු ලබන වෙඩි තැබීමකින් සංස්ථාවේ සේවකයකු මිය ගිය අතර එම චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් සැකකරු නිදොස් කොට නිදහස් කර ඇත.   


මෙම සිද්ධිය විවේචනය තරන ලද දේශපාලනඥයන් දෙදෙනෙක් අධිකරණ තීන්දුව විවේචනය කර ඇද්ද යන්න පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමේ කටයුතු නීතිඥ මණ්ඩලයක් විසින් ආරම්භ කර ඇති බව වාර්තා වේ.