පුවත්

විගණන කොමිසම අක්‍රිය වීමෙන් රජයට බිලියන ගණනක් අහිමි වෙයි

රජයේ නිලධාරින් රජයට සිදුකර ඇති වංචා, අලාභ හා වැඩිපුර ගෙවීම් යළි අයකර ගැනීම සඳහා පහුගිය මාස 8 ක කාලය තුළ විගණන කොමිස

ජාතික පාසල් 302කට විදුහල්පතිවරුන් පත්කිරීමට තහංචියක්

ජාතික පාසල් තුන්සිය දෙකක (302) විදුහල්පතිවරුන් පත්කිරීමේ කටයුතු රාජ්‍ය සේවා කොමිසමේ නියෝගයක් නිසා ඇණහිට ඇතැයි වාර

අයවැයේදී විරුද්ධ වෙන්න ශ්‍රීලනිප - පොහොට්ටු යළි සාකච්ඡා

අයවැය දෙවන වර කියවීමේ ඡන්දය විමසීමේ දී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඡන්දය දීමෙන් වැළකී සිටිය ද, ලබන මස 5 වැනිදා පැවැත්ව