පුවත්

නව ව්‍යවස්ථා විශේෂඥ කමිටු වාර්තාවට මෙහෙයුම් කමිටුවේ බෙදීමක්

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සම්පාදනය සඳහා පත්කර ඇති විශේෂඥ කමිටුව ඉදිරිපත් කළ වාර්තාවට ව්‍යවස්ථා මෙහෙයුම් කමිටුවේ ඇත

යුනෙස්කෝ ප්‍රහාරයෙන් සියලු පක්ෂ දැවීයන ගාලු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගන අර්බුදය

ලෝක උරුමයක් වූ ගාලු කොටු පවුර නිසලය. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට වාසනාවන්තම හා ලෝක පූජිත ක්‍රීඩකයන් රැසක් වඩාත්

නිව් යෝක් ටයිම්ස් පුවත ගැන පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් ඉල්ලති

හම්බන්තොට වරාය ඉදිකළ සමාගමෙන් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුදල් ලබාගෙන ඇතැයි කියනු ලබන සිද්ධියක් පිළිබඳ