ජයාරූප

පොලිස්පතිට පක්ෂව සහ විපක්ෂව ආණ්ඩුවේ මත ගැටුමක්

මේ දිනවල මහත් ආන්දෝලනයට ලක්ව ඇති පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව තුළ මත ගැටුමක් හට

හිටපු මන්ත්‍රීන් නඩත්තුවට මාසික බිල කෝටි දෙකක්

විශ්‍රාමික මන්ත්‍රීවරුන් හා මියගිය මන්ත්‍රීවරුන්ගේ බිරින්දෑවරුන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුප් හා දීමනා වශයෙන් පසුගිය

හවුල් ආණ්ඩුව දිගටම

හවුල් ආණ්ඩුව ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ගෙනයාම සඳහා එක්වන්නැයි තමා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් 225 දෙනාටම විවෘත ආරාධනය

ආණ්ඩු​ වෙනසකට තීන්දු ගන්න ජනපති මාසයක් කල් ඉල්ලයි

ආණ්ඩුවේ වෙනසක් සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවක් ගැනීමට තමාට මාසයක් කල් දෙන්නැයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉකුත් අ