(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)

මෙවර යල කන්නයේ කොට්ටුකච්චිය සහ කච්චිමඩුව ජලාශ යටතේ වගා කළ අස්වැන්න නෙලීමට ආසන්න කුඹුරු අක්කර 500 කට වැඩි ප්‍රමාණයක කීඩැ  වසංගතයට ගොදුරු වීමේන් විනාශ වෙමින් තිබේන බව ගොවිහු පවසති.

වසර හතරකට ආසන්න කාලයක් දැඩි නියගයෙන් පිඩා විදිමින් අන්ත අසරණව කන්න හයකට ආසන්න කාලයක් කුඹුරු වගාව අහිමි වි සිටි කොට්ටුකච්චිය ගොවින් මෙවර දුෂ්කරතා මැද කළ වගාව මෙසේ විනාශ වෙමින් ඇති බව ඔවුහු  පවසති.

පැවති නියඟය නිමා වෙමින් ලැබුණ මහ වැසි සමඟ ගොවින් කුඹුරු වගා කර තිබුණේ මහත් බලාපොරොත්තු තබා ගනිමිනි.

මේ වන විට කොට්ටුකච්චිය කුඹුරු යාය පමණක් නොව කච්චිමඩුව කුඹුරු යායා පුරාත් කීඩැවන් සිඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්තව ඇති බව ගොවීහු පවසති.

 මේ පිලිබඳව අදහස් දැක්වූ  විල්මන් උපාලි ගොවි මහතා

    “අපි මේ වන විට  අන්ත අසරණ වෙලා ඉන්නේ. මොකද මේ කීඩෑ වසංගතයට කෘමිනාශක ඉසින්න එක් අක්කරයකට රුපියල් 20,000 ක් විතර වියදම් කරලා .මේ කරපු වියදමත් එක්ක ගොයම මේ තත්වයට ගෙන්න රුපියල් 60000 ක් විතර වෙනකම් වියදම් කරලා සමහර විට මේ මුදල ඊටත් වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි ඒ සේරම දැන් වතුරේ ගිහින් මුළු කුඹුරු යායම දැන් කීඩෑ වසංගතයට ගොදුරු වෙලා අපි අන්ත අසරණ වෙලා . නමුත් මේ වෙනකම් බලන්න ඇවිත් නැහැ . පාඩුව අපිම දරා ගන්න වෙලා‘‘ යැයි ඔහු පවසයි.