(මොහොමඩ් බුහාර්ඩින්)
 
ගලේවෙල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ පට්ටිවෙල ගම්මානයේ කුඹුරු අක්කර 32 ක් ජලය නොමැතිව විනාශ වී ගොස් ඇතැයි ගොවීහු පවසති.


ජලය නොමැතිව කන්න 6 ක් වී ගොවිතැන් කරගත නොහැකිව සිට හත්වන කන්නයේ ලද මද වැස්සෙන් සහ පට්ටිවෙල වැව් ජලයෙන් ඔවුහු  වගා කටයුතු කරති. පවතින අධික නියඟය හේතුවෙන් වැවේ ජලය හිඟවීමෙන් පූදින ගොයමට මාස දෙකක් තිස්සේ ජලය නොමැතිවීම නිසා ගොයම කහ ගැසී විනාශ වී ගිය බව ඔවුහු පැවසූහ.


පට්ටිවෙල පැරකුම් ගොවි සමිතියේ සාමාජික උදය කුමාර අත්තනායක මහතා මෙසේ කීවේය.


“කන්න හයක් කුඹුරු කරන්න බැරිවුණා. මේ කන්නේදිත් අහස් දියෙන් ලැබුණ වැහි වතුරෙන් බාගෙටයි පට්ටිවෙල වැව පිරුණේ. ඒ වැවෙන් කුඹුරට වතුර හැරෙව්වත් පවතින අධික වියලි කාලගුණය නිසා වතුර මදිවුණා. මේ යායේ කුඹුරු අක්කර 32 ම මැරිලා ගියා. ගොවි පවුල් 35කට යන එන මං නැතිවුණා. හැමදාම ගොවියටයි හැම දුකම. අපි වගකිවයුතු බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ සිද්ධවුණ හානියට වගා වන්දියක්වත් දීලා අපේ ගොවින් රැකගන්න කියලා. නැතිනම් ඉදිරියට අපට කන්න හාල් නැතිවෙයි.”