පුවක්පිටිය පුරාණ විහාරයේ  42 වන වරට පවත්වනු ලබන ඇසළ පෙරහර 22 වැනි දින රාත්‍රීයේ  වීදි සංචාරය කරනු ලැබීය.

මෙවර ඇසළ පූජෝත්සවය විහාරාධිකාරී රාජකීය පණ්ඩිත මහකුඹුක්වැල චන්ද්‍රානන්ද හිමිගේ අනුශාසනාව පරිදි දායක සභාව සහ මහරගම ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවගේ මූලිකත්වයෙන් පැවැත්විණ.

උඩරට පහතරට සහ සබරගමුව නැටුම් සහ තවත් සංස්කෘතිකාංග  රැසකින් සමන්විත වූ පෙරහරේ සදාතුක සර්වඥ ධාතූන් වහන්සේ වැඩමවීම අලුත්ගම කන්දේ විහාරයේ මුතුරාජා හස්තියා මතින් සිදු කරන ලදී.

විශ්ණු කතරගම පත්තිනි දේවාලයන්හි දේවාභරණ විහාරස්ථානයේ බස්නායක නිලමේ වන චලිත මද්දුමබණ්ඩාර මහතා ඇතුළු දේවාලභාර නිළමේවරු විසින් වැඩමවන ලදී.

ගරායකුම මංගල්‍ය සහ දේවදානය පිරි නැමීමෙන් පසුව සම්ප්‍රධායානුකූලව පෙරහර අවසන කරන ලදී.