(ප්‍රසාද් රුක්මල් )

කොස්ලන්ද අන්නාසිගල රක්ෂිතයේ කංසා තවාන් 3ක් ඊයේ (21) රාත්‍රී වටලා කංසා පැල 2650ක් ගිනිතබා විනාශ කර නඩු භාණ්ඩ ලෙස කංසා පැල 90ක් අත්අඩංගුවට ගත් බව කොස්ලන්ද පොලිසිය පවසයි .

කංසා වගාවේ කංසා පැල අගල් 11ක්  පමණ උසට තිබිණි .

වැටලීම සිදුකරන විටත් සැකකරුවන් කංසා පැල තවාන් අතහැර පලා ගොස් ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

කොස්ලන්ද පොලිසිය පරීක්ෂණ පවත්වයි .