(ජවුෆර්කාන්)


මඩකලපුව කොක්කොඩිචෝලෙයි පොලිස් වසමට අයත් පෙදෙසේ නීති විරෝධී අන්දමින් වැලි පැටවූ දෙදෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත් බව  කාත්තාන්කුඩි පොලිසිය  පවසයි.

වැලි පැටවූ ට්‍රිපර් හා ට්‍රැක්ටර් යන්ත්‍රයක් පොලිස් බාරයට ගෙන ඇත.