( ඔගස්ටින් ප්‍රනාන්දු )        
 
හලාවත නගර මධ්‍යයෙහි පුත්තලම පාරේ පිහිටි ආපන ශාලාවක අද ( 19) හදිසියේ හටගත් ගින්නකින්  ආපන ශාලා දෙකකට හානි වි ඇති බව හලාවත පොලිසිය කියයි.
 
 එක් ආපන ශාලාවක ගෑස් සිලින්ඩරයක් නොසිතු ලෙසින් පුපුරා යාමෙන් ක්ෂණිකව ගින්නක් ඇතිවු අතර මෙම අවස්ථාවේ දි ආපන ශාලාව තුළ ආහාර ගනිමින් සිටි පිරිස භිතියෙන් එම ස්ථානයෙන් පලා ගොස්  ඇතැයි ද පොලීසිය කියයි.
 
 හලාවත නගර සභා ගිනිවිම් එකකයේ ජල බවුසර් දෙකක් ඇතත් ඉන් එකක් මේ වන විට අබලන් වි ඇති නිසා එක් ජල බවුසරයක් පමණක් ගින්න මැඩ පැවැත්වීමට යොදාගෙන තිබේ. එම බවුසරයේ ජලය ප්‍රමාණවක් නොවිම නිසා ගින්න  පැතිර යාම  සිදුවු නමුත් හලාවත පොලිසියේ ජල බවුසරයක් හා නගර සභාවේ සාමාන්‍ය ජල බවුසරයක් ද ගින්න මැඩ පැවැත්වීමට පියවර ගෙන තිබිණි.
 
 මෙම ගින්න පැයක පමණ කාලයක් ගත වු පසු නිවා දැමීමට හැකිවු අතර සිදුවු අලාභය මෙතෙක් ගණනය කර නැති බ ව  කියයි.  ගින්න නිසා පුත්තලම කොළඹ මාර්ගයේ හලාවත සීමාවෙහි දැඩු වාහන තදබදයක් මට ගෙනව තිබුණි.