(සමන් පාලිත නානායක්කාර)
 
ගම්මිරිස් මිල විශාල වශයෙන් පහත වැටීමට එරෙහිව සහ ඊට සහතික මිලක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා හල්දුම්මුල්ල ගම්මිරිස් ගොවීහු අද(15) හල්දුම්මුල්ල, බෙරගල මංසන්ධියේදී විරෝධතාවක නිරත වූහ.
 
ගම්මිරිස් ගොවීහු 200 ක පමණ පිරිසක් මීට එක්ව සිටියහ.
 
පැය දෙකකට අධික කාලයක් මොවුහු විරෝධතාවේ නිරතවූහ.