රංජන් කස්තුරි
 
විශේෂ ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහනක් මේ මස 21 සහ 22 යන දිනවල පැවැත්වෙන බව ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය සඳහන් කරයි.

මේ වනවිට ආරම්භ වී ඇති වර්ෂා තත්ත්වය නිසා ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තාවීමේ වැඩිවීමක් සිදුවිය හැකි බැවින් මෙම කේෂ්ත්‍ර වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන බවද එම ඒකකය පවසයි.

කොළඹ, ගම්පහ, කළුතර , පුත්තලම සහ කල්මුණේ යන දිස්ත්‍රික්කවල හඳුනාගත් වැඩි අවදානම් සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාස 44 ක මෙම ඩෙංගු මර්දන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කෙරරෙන බවද ජාතික ඩෙංගු මර්දන ඒකකය සඳහන් කරයි.