(ප්‍රින්ස් රත්නායක)
 
විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභා ප්‍රතිපාදන මගින් සම්පාදිත මිලියන 35 ක විශ්වවිද්‍යාල කාර්ය මණ්ඩල නිවාස ව්‍යාපෘතිය අද (16) ජනතා අයිතියට පත් කෙරිණි.

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ උප සභාපති මහාචාර්ය පී. එස්.එම්. ගුණරත්න මහතා අතින් එය විවෘත කෙරිණි.

ව්‍යාපෘතිය කාමර 18 කින් යුතු අංග සම්පූර්ණ නිවාස 06 කින් සමන්විත වේ. ‍

නාගරික  වටපිටාවකින් බැහැරව ඇති ශ්‍රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යලයේ,  1987 වසරේ සමනලවැව ආශ්‍රිතව ජපන් ආධාර යටතේ ඉදිකරන ලද නිවාස තවමත් භාවිතයට ගන්නා අතර 30 වසරක් පැරණි මෙම නිවාස හැරුණු විට කාර්ය මණ්ඩල නිවාස ව්‍යාපෘතියක්  ඉදිකළ පළමු අවස්ථාව මෙය වේ. 

ඉදිරියේ දී මිලියන 355 ක ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කර සේවක අයිතියට පැවරීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය එම්. සුනිල්ශාන්ත මහතා රැස්වූ පිරිස අමතමින් පැවසීය. 

ලේඛකාධිකාරී වීඩී කිත්සිරි, නියෝජ්‍ය හා සහකාර ලේඛකාධිකාරීවරු මුල්‍යාධිකාරි ප්‍රමුඛ පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය, පීඨාධිපතිවරු , ආචාර්ය මහාචාර්යවරු, අනධ්‍යන සේවක මණ්ඩලය සහා විශ්වවිද්‍යාල සහාය සේවා කණ්ඩායම් එම අවස්ථාවට පැමිණ සිටියහ.