(අමදෝරු අමරජීව)
 
රාජ්‍ය සේවා තරග විභාගයකදී වංචා කළේ යැයි චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් ගුරුවරු දෙදෙනෙකුගේ වැඩ තහනම් කළ බව නැගෙනහිර  පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව පවසයි.
 
කන්තලේ අධ්‍යාපන කලාපයට අයත් පාසල් දෙකක සේවය කරන ගුරුවරු දෙදෙනෙකු මෙසේ විභාග වංචා කර ඇතැයි නැගෙනහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාවේ ලේකම් වයි. එම්. සලිම් මහතා සඳහන් කරයි. මෙම සැකකාර ගුරුවරු 2017 වර්ෂයේ ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගයට පෙනී සිට ඉන් සමත් වී පත්වීම් ලැබූවෝ වෙති.
 
නැගෙනහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයට උපාධිධාරී ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගයට ඉල්ලුම් කර තිබූ අයදුම්කරුවන් දෙදෙනෙකු වෙනුවෙන් මොවුන් පෙනී සිට වංචනික ලෙස විභාගය ලියා ඇතැයි හෙතෙම පවසයි. 
 
දිස්ත්‍රික් පදනම මත ශ්‍රී ලංකා ගුරුසේවයේ 3-1 ශ්‍රේණිය සඳහා නැගෙනහිර පළාත් රාජ්‍ය සේවයට විවෘත තරග විභාගයකින් ගුරුවරුන් බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගයට මොවුන් පෙනී සිට ඇත. 
 
පළාත් රාජ්‍ය සේවා කොමිසමට ලද නිර්නාමික පෙත්සමක් අනුව කළ විමර්ශනයකදී මෙම කරුණු අනාවරණය වී තිබුණි. 

අත් අකුරු පරීක්ෂාවකින් පසු විභාග අපේක්ෂකයන් දෙදෙනාගේ ප්‍රතිඵල අත්හිටුවීමට කටයුතු කළ බවද ලේකම්වරයා කීය.