(සිරංගිකා ලොකුකරවිට සහ ජේ කේ එල් චාමින්ද )

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයට පසුගිය දින දෙක තුල ඇතිවූ දැඩි සුළං හා වැසි සහිත අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස 17ක ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 76ක පවුල් 163ක සාමාජිකයින් 528ක් පීඩාවට පත්වී ඇතැයි ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරයි.

බද්දේගම හා බෝපෙ පෝද්දල නිවෙස් දෙකකට ගස් කඩාවැටීම හේතුවෙන් පුද්ගලන් දෙදෙනකුට තුවාල සිදුවී ඇත. දිස්ත්‍රික්කයේ නිවාස දෙකකට පූර්ණ හානි සිදුවී ඇති අතර අර්ධ ලෙස හානිවූ නිවාස සංඛ්‍යාව 159කි. ව්‍යාපාර ස්ථාන පහකට ද හානි සිදුවී ඇත. සුළඟින් අතු කඩාවැටීම හේතුවෙන් බද්දේගම වැයිහේන කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයට හා බෝපෙ පෝද්දල කොට්ඨාසයේ වටරැක කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයට හානි සිදුවි ඇත. දිස්ත්‍රික්කයේ විහාරස්ථාන තුනකට ද අතු කඩාවැටීම හේතුවෙන් හානි සිදුවී ඇත.

ආපදා සිදුවූ අයට සහනාධාර ලබාදීම සහ වන්දි ගෙවීම සඳහා තක්සේරු කිරීමේ කටයුතු ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරාගේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය මගින් සිදුකිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බව සඳහන් වේ.