(ආර්. කෝගුලන්)

වැලිමඩ මූලික රෝහලේ පවතින වෛද්‍යවරුන්ගේ හිගයට පිළියම් ඉල්ලා එම රෝහලේ වෛද්‍යවරු අද ( 06) අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කළහ.

රෝහල් භූමියේ කළුකොඩි ඔසවා විරෝධතා පොස්ටර් අලවා තිබූ අතර අත්‍යවශ්‍ය හදිසි ප්‍රතිකාර පමණක් ක්‍රියාත්මක විය.

“ ඌව පරණගම හා වැලිමඩ මැතිවරණ කොට්ඨාශවල දෙලක්ෂයක පමණ ජනතාවකට තියෙන්නේ මේ රෝහල. වෛද්‍යවරුන් 41 ක් අවශ්‍ය වුණත් ඉන්නේ වෛද්‍යවරුන් 21 යි. මේ හේතුවෙන් රෝගින් මෙන්ම වෛද්‍යවරුන්ද දැඩි අපහසුතාවයකට පත්වෙලා.රජය මැදිහත් වී මෙම ගැටළුවලට ව්සඳුම් ලබා දෙන තෙක් මෙම වැඩ වර්ජනය අඛණ්ඩව සිදුකරනවා “යැයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරි සංගමයේ වැලිමඩ ශාඛාවේ ලේකම් නාමල් ප්‍රේමරත්න මහතා මෙහිදි පැවසීය.