(රෝවන් පෙරේරා  )

පුත්තලම ලක් විජය බලාගාරයේ තාක්ෂණ හා ඉජිනේරු සේවා සේවකයින්ගේ වර්ජනයක් අද බලාගාරය ඉදිරිපිට පැවැත්විණි.
 
ඔවුන්ට ලැබෙන සම්පූර්ණ වැටුපෙන් 85%  පමණ ගෙවා 15% කප්පාදු කිරීමට එරෙහිව මෙම උද්ඝෝෂණය  ලංකා ඒකාබද්ධ ඉජිනේරු සේවා පෙරමුණ සංවිධානය කර තිබුණි.
 
පසුගිය මාර්තු මාසයේ සිට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ පාලන අධිකාරිය ගත් තීරණයකට අණුව ලංකාව පුරාතාක්ෂණික හා ඉජිනේරු සේවා සේවකයින් දොළොස්දහසකට පමණ සම්පූර්ණ  වැටුපෙන් 85% පමණක් ගෙවීම් සිදුකිරීම හේතුවෙන් සේවකයින් දැඩි අපහසුතාවයට පත්වී ඇති බව උද්ඝෝෂකයෝ පවසති.
 
මාර්තු මාසයේ සිට සිදුවන මෙම වැටුප් කප්පාදුව සම්බන්ධයෙන් විදුලිබල අමාත්‍යවරයා ඇතුලු විදුලිබල මණ්ඩලයේ ඉහළ පෙළේ නිලධාරීන්ට සහා පාලන අධිකාරියට කිහිපවරක් දැනුම් දීම් කළත් ප්‍රතිඵලයක් නොලැබූණු හෙයින් අද දිනයේ දිවා ආහාර වේලාව තුළ  මෙම විරෝධතාව කරමින් බලධාරීන්ට අනතුරු ඇඟවීමක් කළ බවත් එයට විසඳුමක් නොලැබුණහොත් ඉදිරියේදී මුළු රටම අඳුරට පත්වන තරමේ දැඩි වෘත්තිය ක්‍රියා මාර්ගයකට අවතීර්ණ වීමට සිදුවන බවත් ඔවුහු පැවසූහ.