(ජේ.කේ.එල්.චාමින්ද)


 රුහුණු ප්‍රදේශිකයට අයත් ශ්‍රි ලංගම ඩිපෝවල සේවකයින් කරනු ලැබු වර්ජනය  හේතුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 300ක් පමණ පාඩුවක්  රුහුණු  ප්‍රා දේශිකයට සිදුවි ඇති බව ශ්‍රි ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ  රුහුණු  ප්‍රාදේශිකයේ  ප්‍රධාන කළමණාකරු  ඩබ්ලිව් ඩි.වසන්ත මහතා පවසයි.


වැඩ වර්ජනය පැවති දින හතරක කාලය තුළ  මෙම අලාභය වි ඇත බවද  ප්‍රධාන කළමණාකාරවරයා සදහන් කළේය. 


රුහුණු ප්‍ර දේශිකය දෛනිකව රුපියල් ලක්ෂ 80ක් පමණ ආදායමක් ලබන බවද හෙතෙම පවසයි. දින හතරක කාලය තුල පැවති වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන්  රුහුණු  ප්‍රා දේශිකයට අහිමිවි ගිය ආදායම යළි උපයා ගැනිමට නොහැකි බවත් නියමිත වෙලාවට බස් රථ ධාවනය කර  ආදායම වැඩිකර ගැනිමට සියලු සේවකයින් කැපවිමෙන් වැඩ කළයුතු බවද  ප්‍රධාන කළමණාකරු ඩබ්ලිව්.ඩි.වසන්ත මහතා සදහන් කළේය. 


මේවනව සුපුරුදු පරිද් බස් රථ ධාවනය වන බවද හෙතෙම පවසයි.


ඉල්ලිම් කිහිපයක් මුල්කරගනිමින් රුහුණු ප්‍රා දේශිකයට අයත් ඩිපෝ 11ක  බස්රථ රියදුරන්, කොන්දොස්තර්වරුන් හා කාර්මිකයින් මෙකි වැඩ වර්ජනයට එක්ව සිටියහ. පසුව වෘත්තිය සමිති නියෝජිතයින්  ප්‍රවාහන ඇමතිවරයා සමග කළ සාකච්ඡාවකින් පසු ඉල්ලිම් ලබාදිමට ඇමතිවරයා ඇතුළු පාලනාධිකාරිය එකඟවු නිසා වර්ජනය අවසන් කරනු ලැබිය.