(ටෝනි කරුණානායක)

දැල්වෙමින් පවතින වර්ණ සංඥා සහ අනතුරු නාද නිකුත් වන අවස්ථාවේ දුම්රිය සංඥා නොතකා  දුම්රිය හරස් මාර්ගය හරහා යතුරුපැදි සහ ත්‍රීරෝද රථ ධාවනය කළ රියදුරන්  6 දෙනෙකුට  දඩ නියම කිරිමට  ගම්පහ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් ලලිත් කන්නන්ගර  මහතා අද (19)  නියම කළේය.

එක් අයකුට  රුපියල්  2000 බැගින්  රුපියල් 12000 ක දඩයක් නියම කැරිණි.