(ජයරත්න වික්‍රමාරච්චි)

මෙවර මහ කන්නයේ නියමිත පරිදි වර්ෂාව නොලැබීම හේතුවෙන් ප්‍රමාද වී තිබූ රාජාංගනය ව්‍යාපාරයේ වගා කටයුතු ආරම්භ කිරීමට කොන්දේසි සහිතව රාජාංගනය ජලාශයෙන් අද (10) ජලය නිකුත් කළ බව එහි ප්‍රාදේශීය වාරි මාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය කියයි.

අඩු ජල ධාරිතාවක් යටතේ වූවද ගොවීන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි කොන්දේසි සහිතව මෙලෙස ජලය නිකුත් කළ බව එම කාර්යාලය පවසයි.

කොට්ඨාස සහකාර චන්දන උක්වත්ත මහතා පැවසුවේ රාජාංගනය ජලාශයේ ජල උපරිම ජල ධාරිතාවය අක්කර අඩි 81600 ක් වු නමුත් මේ වනවිට එහි පවතින්නේ අක්කර අඩි 36620ක් පමණක් බවයි.
 
ඒ අනුව ඉහළ සහ පහළ වශයෙන් කොටස් දෙකකට බෙදා මූලිකව දින 10ක් එක දිගට ජලය නිකුත් කිරීමටත් එතැන් සිට පසුගිය කන්නවල මෙන් දින දහයකට වරක් මුර ක්‍රමයට ජලය නිකුත් කිරීමටත් තීරණය කර තිබේ.