(මහේෂ් කීර්තිරත්න) 
 
මාතලේ නගරයෙන් බැහැර කරන කුණු කසළ යොදාගනිමින් පොහොර නිෂ්පාදනය කිරීම ආරම්භ කරන ලෙස මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා අදාළ නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.
 
මාතලේ වාරියපොලවත්තේ පිහිටි කසළ අංගනය නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා මෙම උපදෙස්  දුන්නේය.
 
මාතලේ මහනගර සීමාව තුළ ජනතාව බැහැර කරනු ලබන කසළ මාතලේ වාරියපොළ වත්තේ පිහිටි කසළ අංගනයට යොමුකෙරෙ‍න අතර, මෙම අංගනය සඳහා දිනකට ටොන් 20 - 25 අතර කසළ ප්‍රමාණයක් රැගෙන එනු ලැබේ.
 
මාතලේ මහනගර සභාවේ නගරාධිපති  ඩල්ජිත් අලුවිහාරේ  හා නාගරික කොමසාරිස් සමන් කළුආරච්චි යන මහත්වරු ඇතුළු පිරිසක් කසළ අංගනය නිරීක්ෂණය සඳහා එක්ව සිටියහ.