(ක්‍රිෂාන් ජීවක ජයරුක්)
 
වැසි සහිත කාලගුණික තත්වයත් සමඟ මාතර තල්පාවිල මධ්‍ය මහ විද්‍යාලයේ ආරක්ෂිත තාප්පය අද (04) දහවල් හදිසියේ කඩා වැටී  තිබේ.
 
අබලන්ව පැවති ආරක්ෂිත තාප්පය සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ මාතර යටියන මාර්ගයට කඩා වැටී තිබුණි.
 
සිදුවීම වූ අවස්ථාවේ  ඒ අසළ  මිහිදු ආදර්ශ විද්‍යාලයේ කුඩා දරු දැරියන් පිරිසක් ද ගමන් කර තිබිණී. ඔවුන්ගෙන් කිසිවකුටත් කිසිදු හානියක් වී නැතැයි  මව්පියෝ පැවසූහ.
 
 විද්‍යාලයේ ආරක්ෂක රාජකාරී වල යෙදී සිටි මාතර මූලස්ථාන පොලීසියේ සැරයන් 24490 රංජිත් විතානගේ මහතා වහා ක්‍රියාත්මක වී දෙමාපියන් හා ගුරුවරුන් සමග එකතු වී ඉන් අනතුරුව එම ස්ථානය අසළින් දරුවන් ගමන් කිරීම වළක්වා ගෙන තිබුණි.ඊට අමතරව පාර මැදට වැටී තිබූ තාප්පයේ කොටස් ද ඔවුහු ඉවත් කළහ.