(ඩයනා උදයංගනී)

මහනුවර නගරයේ ගංවතුර පාලනය සඳහා පෙර රජවරුන් විසින් තැනූ භූගත වැසි ජල උමඟ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිබේ.

වසර 200කටත් වඩා ඉපැරණි මෙම උමග මේ වන විට දැඩි ලෙස අබලන්ව පවතී.

මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතාගේ උපදෙස් අනුව එම අමාත්‍යාංශයේ  උපාය මාර්ගික නගර සැලසුම් ව්‍යාපෘතීය යටතේ මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදුකෙරේ.

මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ලබන වසරේ අප්‍රේල් වන විට අවසන් වීමට නියමිතය.

මහනුවර වැසි ජලය පාලනය සඳහා මෙම උමග ප්‍රතිසංස්කරණයෙන් මනා රුකුලක් ලැබෙන බව මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ප්‍රතිසංස්කරණය කරන උමග නිරීක්ෂණය කිරීමේ චාරිකාවකට මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන ඇමැති චම්පික රණවක මහතාද එක්විය.