(තුසිත කුමාර ද සිල්වා)

 
බේරුවල මරදාන මස්ජිදුල් අබ්රා දේවස්ථානයේ ආගමික වතාවතවලට එක්වූ බේරුවල නගරාධිපති මසාහිම් මොහොමඩ් මහතා ඇතුළු දහසක පමණ මුස්ලිම් ජනතාව 'අයි.එස්.අයි.එස් ත්‍රස්තවාදයට  විරුද්ධව පෙළ ගැසෙමු' මැයෙන් බැනර් ප්‍රදර්ශනය කරමින් නිහඬ විරෝධතාවයකට එක් වූහ.