(සම්පත් ප්‍රියනන්දන)

 
බලන්ගොඩ  ප්‍රාදේශීය  ලේකම්  කොට්ඨාසයට  අයත්   පෙට්ටිගල  ග්‍රාම  සේවා වසමේ  යද්දෙහිකන්දෙහි කොටසක අද (19) නායයාමේ  අවදානමක් පවතින  බැවින්  ඊට  පහළින්  ජීවත්වන  පවුල්  13ක  සාමාජිකයන්  යද්දෙහිකන්ද  විහාරස්ථානට සහ නිල  නිවාසයකට අද තාවකාලිකව  ඉවත් කළ බව බලන්ගොඩ  ප්‍රාදේශීය  ලේකම්  හේමන්ත  බණ්ඩාර  මහතා  පවසයි.

බලන්ගොඩ  ප්‍රදේශයට  ඇදහැලුණු  ධාරානිපාත  වර්ෂාවත්   සමඟ  මෙම  නායයාමේ  අවදානම  ඇතිවී  තිබෙන  බව  ඒ  මහතා   සඳහන්  කළේය. මෙලෙස ඉවත් කර ඇත්තේ  අපර් බලන්ගොඩ  වතුයායේ  පදිංචි  වතු  කම්කරු  පවුල් 13 කට අයත්  සාමාජිකයන්  බව හෙතෙම  කීය.

 
යද්දෙහිකන්ද  විහාරස්ථානයේ  සහ ඒ අසල ඇති නිල නිවසකට  ඉවත්කළ  ජනතව සඳහා  අවශ්‍ය   වියළි ආහාර , ජලය  සහ අනිකුත්  පහසුකම්   ප්‍රාදේශීය  ලේකම්  කාර්යාලය  හරහා  ලබාදීමට ද  ආපදා සහන සේවා  නිලධාරි  උපුල්  අනුරසිරි  මහතාට සහ නිලධාරීන්ට උපදෙස්  දී ඇති බව ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා කීය.