අජිත්ලාල් ශාන්තඋදය සහ ජයන්ත නානායක්කාර
 
තැපැල් සේවක වැඩ වර්ජනයට සහ සත්‍යග‍්‍රහයට දේවාශීර්වාද පතා සහ විසඳුම් නොදෙන බලධාරින්ට එරෙහිව අද (22) ඇඹිලිපිටිය නගරයේ ඔරලෝසු කණුව ඉදිරිපිට පන්සල අසලට රැස්වු තැපැල් සහ උප තැපැල් කාර්යාලවල කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් දෙසීයක් පමණ පොල් ගැසීය.


ඇඹිලිපිටිය නව නගරයේ ප‍්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට රැස්වූ තැපැල් සේවකයෝ එතැන් සිට ප‍්‍රධාන පාර ඔස්සේ සටන් පාඨ ලියූ පුවරු අතැතිව ඇඹිලිපිටිය පල්ලේගම නගරයේ ඔරලෝසු කණුව අසලට පැමිණියහ.