(බිමල් ශ්‍යාමන් ජයසිංහ)
 
 
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයට අයත් බණ්ඩාරගම ගබඩාවෙන් කාලයක් තිස්සේ රාත්‍රී කාලයේ හොර රහසේ ජලය මුදල් වලට විකිණූ ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් සහ ජල බවුසර් රියදුරන් දෙදෙනෙකුද සමඟ අත්අඩංගුවට ගත් බව බණ්ඩාරගම පොලිසිය කියයි.
 
 ජලය හොරෙන් රැගෙන යාමට ගෙන ආ ජල බවුසර් තුනක්ද පොලිසිය බාරයට ගෙන ඇත.
 
 වැටලීම වන අවස්ථාවේ බවුසර් රියදුරු පලාගිය බව පොලිසිය කියයි.
 
 පානදුර ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයකුට අයත් මෙම බවුසර්වලින් රැගෙන යන ජලය පානදුර මහවිල කාර්මාන්තශාලාවකට විකුණා ඇතැයි පොලිසිය කියයි.
 
 ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහාන මණ්ඩලයේ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ මහිලාල් ද සිල්වා මහතා කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව වැටලීම කළ බව පොලිසිය පවසයි.
 
 අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.