(ජවුෆර් ඛාන්)
 
මඩකලපුව කිරාන්කුලම් ශ්‍රී සත්තියසායි මධ්‍යස්ථානයේ ඉදි කරන ලද රෝහල අද (20) පොලිස්පති පූජිත ජයසුන්දර මහතා අතින් විවෘත කෙරිණ.