(රොමේෂ් මධුෂංඛ)
 
වව්නියාව පම්පමඩුව ප්‍රදේශයේ පිහිටි පැරණි යුද හමුදා කඳවුරක් ආසන්නයේ කලෑබද ප්‍රදේශයක තිබූ අත්බෝම්බ තොගයක් හමු වී ඇති බවට වව්නියාව පූවර්සන්කුලම් පොලීසිය කියයි.

අදාල ප්‍රදේශයේ තිබූ අත්බෝම්බ තොගය පළමුවෙන්ම දැක ඇත්තේ අබලි යකඩ එකතුකරන්නෙකු වන අතර එම පුද්ගලයා විසින් අදාල අත්බොම්බ දැකීමෙන් පසුව ඔහු විසින් ඒ බව පූවර්සන් කුලම් පොලීසය දැනුම් දී ඇති අතරම පසුව පූවර්සන්කුලම් පොලීසය විසින් අදාල ස්ථානයට පැමිණ කරන ලද සෝදිසියකදී පැරණි අත් බොම්බ 15 ක් සොයාගෙන ඇත.

අදාල අත්බොම්බ තොගය කෙසේ එම ස්ථානයට පැමිණියේදැයි මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැති අතර පරික්ෂණ සිදුකල පූවර්සන් කුලම් පොලීසය සැක පලකර සිටියේ කිසියම් පුද්ගලයෙකු විසින් අදාල අත්බොම්බ තොගය එම ස්ථනයට රැගෙනවිත් දමන්නට ඇති බවටයි.