(සම්පත් ප්‍රියනන්දන) 

බලන්ගොඩ  දිගදුරේ  ප්‍රදේශයේ  පාළු  නිවසක තිබී කිහිපයක්  පැරණි  පිරිමි පුද්ගලයකුගේ මළ  සිරුරක්  සොයා ගත්  බව පොලිසිය  පවසයි.

එම ස්ථානයේ  තිබී වස බෝතල්  දෙකක් ද සොයා ගෙන ඇත.

පොලිසිය  විසින් සිරුර  බලන්ගොඩ  මූලික රෝහල වෙත රැගෙන  ගොස්  තිබේ.

පශ්චාත් මරණ පරික්ෂණ  අද (29)  බලන්ගොඩ  නාගරික  වැඩබලන හදිසි මරණ පරීක්ෂක  එස්.එම්.අයි.ජි.මිගස්දෙණිය මහතා  විසින්  සිදුකිරීමට නියමිතය.