(ශාන්ත චන්ද්‍රසිරි)
 
නුවරඑළිය, සිංගල්ට්‍රී ප්‍රදේශයේ මහා පරිමාණයේ ඉඩම් මංකොල්ලයක් සිදු වෙමින් පවතින බව පවසමින්  ඊට එරෙහිව භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇතුළු නුවරඑළියේ ජන අයිතීන් සුරැකීමේ සංවිධානයේ සාමාජිකයන් පිරිසක් අද (27) නුවරඑළිය නගරයේ දී උද්ඝෝෂණයක නිරතවුහ.  

සිංගල්ට්‍රී කඳු පන්තියේ ස්වර්ණගිරි විහාරස්ථානය ආසන්නයේ පිහිටි අක්කර පහකින් සමන්විත වන රක්ෂිත ඉඩමක් පිටස්තර පුද්ගලයකුට ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසන් සභාව මගින් වංචනික ලෙස විකුණා ඇති බවයි.

භික්ෂුන් වහන්සේලා ප්‍රමුඛ විශාල පිරිසක් නුවරඑළිය නව නගර ශාලාව ආසන්නයේ සිට බැනර්, පෝස්ටර් ප්‍රදර්ශනය කරමින් පෙළ පාළියකින් නුවරඑළිය නගරයට පැමිණ ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී ඔවුහු උද්ඝෝෂණයේ නිරත වුහ. 

නුවරඑළියේ පිහිටි වන රක්ෂිත ඉඩම් විකුණා දමා නුවරඑළියේ ජල සම්පත විනාශ කිරීමේ මෙම වැඩපිළිවෙළ නවතා දමන තුරු මෙම අරගලය දිගින් දිගටම සිදු කරන බවත් උද්ඝෝෂණයේ නිරත පිරිස් කීය.