(ෂෙල්ටන් හෙට්ටිආරච්චි)
ඉංග්‍රීසින් විසින් 1828දී ආරම්භ කරන ලද නුවරඑළිය නගරයට විශාල අඩුපාඩුවක්ව පැවැති හෝරා ස්ථම්භයක් රුපියල් ලක්ෂ 33 ක් වියදම් කරමින් 306 C 2 නුවරඑළිය සිංහ සමාජය විසින් අද (22) මහේන්ද්‍ර අමරසූරිය, නුවරඑළිය පුරපති චන්දන ලාල් කරුණාරත්න, නිමල් රණවක යන මහත්වරුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කරන ලදි.  

ජාත්‍යන්තර සිංහල සමාජයට වසර 100 ක් පිරීම නිමිති කරගෙන හා නුවරඑළිය සිංහ සමාජයට
වසර 50 ක් පිරීම සංකේතවත් කරමින්, නගරයට ආලෝකයක් ගෙන දෙමින් නුවරඑළිය සිංහ සමාජය විසින් අනෙකුත් සිංහ සමාජ වල අධාරය මත මෙම හෝරා ස්ථම්භය නුවරඑළිය ලෝසන් වීදියේ එළිමහන් රංග පීඨයේ දී ස්ථාපිත කරන ලදි.  

නුවරඑළිය සීතාඑළිය ධර්මවිජයාරාමධිපති පූජ්‍ය දවුල්දෙන ප්‍රඥාසාර හිමිපාණන් වහන්සේ ප්‍රධාන මහා සංඝයා වහන්සේලාගේ පිරිත් සජ්ජායනා මධ්‍යයේ මෙම ඔරලෝසු කණුව විවෘත කිරීමේ කටයුත්ත සිදු කරන්නට විය.  

මෙම අවස්ථාවට නුවරඑළියේ උප නගරාධිපතිනි යදර්ශනී පුත්තරසිගාමනි මහත්මිය ඇතුළු නාගරික මන්ත්‍රීවරුද, නුවරඑළිය සිංහ සමාජයේ සාමාජික සාමාජිකාවන් හා දිවයිනේ අනෙකුත් සිංහ සමාජ වල නියෝජිතයෝ එක්ව සිටියහ.

වර්තමාන නුවරඑළිය සිංහ සමාජයේ සභාපති සිංහ එම්.පි. සදිෂ් කුමාර මහතා ප්‍රධාන සිංහ සාමාජිකයින් මෙම හෝරා ස්ථම්භය ඉදි කිරීම සඳහා මූල්‍ය දායකත්වයක්ද ලබා දී තිබුණි.