(රංජිත් රාජපක්ෂ)  
                   
කාසල්රි ජලාශයට යාබදව පිහිටි නොර්වුඩ් නිව්වැලි වත්තේ වතු නිවාස පේළියකට ඉහළින් වු පස් කන්ද තවදුරටත් අවදානමක් පවතින නිසා එම වතු නිවාස පේලියේ පදිංචි පවුල් 12 කට අයත් සමාජිකයන්  59 දෙනෙකු නොර්වුඩ් නිව්වැලිගම දෙමළ මහ විද්‍යාලයේ තාවකාලිකව නතර කර ඇති බව එම වතු යායේ වතු අධිකාරි ෆෙරොස් මජිත් මහතා පැවසීය.
 

ඊයේ (13) පස්වරු 4 සිට වරින් වර එම වතු නිවාස පේළිය මතට පස් කන්ද කඩා වැටෙමින් පැවති බවත්, තවදුරටත් එම පස් කන්ද කඩා වැටීමේ අවදානමක් තිබේද යන්න පිළිබදව පරික්ෂා කර බලා වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙස ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය වෙත දැනුම් දි ඇති බවයි නොර්වුඩ් පොලිසිය සඳහන්  කරයි.
 
වතු නිවාස පේළියේ  පදිංචිව සිටි අවතැන් වුවන්ට අවශ්‍ය   ආහාර පාන සහ පහසුකම් වතු පාලන අධිකාරිය සහ නොර්වුඩ් ප්‍රාදේශිය සභාව මගින් ලබා දී ඇත.