( ක.ග කරුණාරත්න ) 

මේ  දිනවල පවතින වියළි කාලගුණික තත්වය හේතුවෙන් පොළොන්නරුව දිස්ත‍්‍රික්කයේ වැලිකන්ද සහ දිඹුලාගලයන ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසවල පිහිටි ග‍්‍රාම නිලධාරී වසම් 10ක වෙසෙන පවුල් 1720 කට අයත්  පුද්ගලයෝ 6000ක්   පමණ පානීය ජල හිඟයෙන් පීඩා විඳින බව දිස්ත‍්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ ඵ්කකය කියයි.

ඊට අමතරව වැලිකන්ද ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ රජයේ පාසැල් දෙකකටද මේ පානීය ජල හිඟය බලපා තිබේ.

එහි ඉගෙනුම ලබන සිසු දරු දැරියන්ගේ සංඛ්‍යාව 850 ක් පමණය.

පානීය ජල හිඟය බලපා තිබෙන ගම්මානවලට සහ පාසැල්වලට  බීමට අවශ්‍ය ජලය බවුසර් මගින් බෙදාදීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන තිබෙන බව දිස්ත‍්‍රි ආපදා කළමනාකරණ ඒකකයේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ උපුල් නානායක්කාර මහතා ප‍්‍රකාශ කළේය. ඒ සඳහා දිනකට අවශ්‍ය ජලය ප‍්‍රමාණය ලීටර් 75000ක් පමණ බවද ඵ් මහතා  කීය.