(හිරාන් ප්‍රියංකර ජයසිංහ)

ආණමඩුව උප්පලවත්ත ප්‍රදේශයේ ඉපැරණි ස්ථානයක් බව සැලකෙන භුමියක නිධන් ලබා ගැනීම සඳහා  කැනීම් කරමින් සිටි සැකකරුවන් හය දෙනෙකු සමඟ  එම ස්ථානයේ තිබු ලක්ෂ 30 කට වැඩි උපකරණ තොගයක් අද (04) අත්අඩංගුවට ගත් බව  ආණමඩුව පොලීසය පවසයි.

ආණමඩුව පොලිසියට ලැබුණ තොරතුරක් මත සිදු කළ  වැටලිමකදි අදාල සැකකරුවන් අත් අඩංගුවට ගෙන තබේ.

අණමඩුව නගරයේ සහ ඌරියාව, උස්වැව, දිවුල්වැව, වෙම්බුවැව , උප්පලවත්ත යන ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්  මෙලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

පොලිස් කණ්ඩායම් වැටලිම් කරන අවස්ථාවේ එම ස්ථානයෙන් පලා ගිය කපුවා සහ ප්‍රධාන සැකකරු බවට සැකකරන ආණමඩුව  නගරයේ රෙදි පිළි අලෙවි  සැලක හිමිකරුවකු ද අත් අඩංගුවට ගැනිමට නියමිතව ඇති බව කියයි.

අත් අඩංගුවට ගත් සැකකරුවන්  නිදන් කැණිම් සිදු කරන ස්ථානය වළගම්බා රජ දවසට අයත් බවට සැකකරන බව පොලිසිය පවසයි.