(ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක)
 

නානුඔය, ඩෙස්පෝට් ප්‍රදේශයේ පිහිටි වෙළඳසලක අද (28) අලුයම හටගත් හදිසි ගින්නක් නිසා එම වෙළඳසල හා නිවසක් සම්පූර්ණයෙන් දැවී විනාශයට පත්ව ඇති බව නානුඔය පොලීසිය පවසයි.


තලවාකැලේ-නුවරඑළිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ, දිගු මාර්ගයේ තනිව පිහිටි මෙම වෙළඳසලේ ගින්න ඇතිවන අවස්ථාවේ එහි අයිතිකරු නිවැසියන් සමඟ පිටතට ගොස් සිටි නිසා  කිසිදු ජීවිත හානියක් සිදුවී නොමැත.


ගින්නෙන් වෙළඳසලේ තිබූ ගෑස් සිලින්ඩර්,කුළු බඩු ඇතුළු සියලු දේපල සම්පූර්ණයෙන් දැවී විනාශයට පත්ව තිබේ. 


නුවරඑළිය මහ නගර සභාවේ ගිනි නිවන ඒකකය හා ප්‍රදේශවාසීන් පොලීසිය සමඟ එක්ව ගින්න පැය කීපයකට පසුව මහත් පරිශ්‍රමයක් දරා නිවා දමා ඇත.