(රංජිත් රාජපක්ෂ)

                       මස්කෙලිය ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් නල්ලතන්නිය නගරයේ පවත්වාගෙන යන පොදු රථ ගාලට ජල සම්පාදන මණ්ඩලය මගින් ලබා දී තිබූ ජල සම්බන්ධතාව අද (16) විසන්ධි කිරීම හේතුවෙන් ශ්‍රී පාද වන්දනාවේ පැමිණි වන්දනාකරුවන් දැඩි අපහසුතාවයට පත් වී ඇති බව නල්ලතන්නිය ප්‍රදේශවාසීහු පවසති.

ශ්‍රී පාද වන්දනාවේ පැමිණෙන වන්දනාකරුවන් එම පොදු රථ ගාල තුළ වාහන ගාල් කර එම රථ ගාල තුළ ඉවුම් පිහුම් කටයුතු කරන බවත් ඇතැම් වන්දනාකරුවන් එම පොදු රථ ගාල තුළ ආහාර පාන අනුභව කරන බවත් ඒ සඳහා පොදු රථ ගාලේ සවි කර ඇති  පොදු ජල කරාම මගින් ජලය ලබා ගන්නා බවත් නල්ලතන්නිය ප්‍රදේශාවාසීහු කියති.

 

නල්ලත්නිය ජල පොම්පාගාරය මගින් නල්ලතන්නිය නගරයට පානීය ජලය ලබා දෙන බවත් එම ජල පොම්පාගාරය මස්කෙලිය ජල සම්පාදන මණ්ඩලය මගින් පාලනය වන බවත් ප්‍රදේශවාසීහු කියා සිටිති.

මේ සම්බන්ධයෙන් ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරුවරයාගෙන් අප කළ විමසූමකදී ඔහු කියා සිටියේ නල්ලතන්නිය පොදු රථ ගාල වෙත ලබා දී ඇති ජල සම්බන්ධතාවලට ඉකුත් වසර සඳහා අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව රු 40,000 කට ආසන්න හිඟ ජල බිල්පතක් ගෙවීමට ඇති බවයි.

එම මුදල අය කර ගැනීම සඳහා අවස්ථා කිහිපයකදී අදාල ප්‍රාදේශීය සභාවට ලිඛිතව දැනුම් දුන්නද ඒ සඳහා කිසිඳු ප්‍රතිචාරයක් නොදැක්වීමේ හේතුවෙන් මෙම පොදු රථ ගාලට ලබා දී තිබූ ජල සම්බන්ධතා දෙක විසන්ධි කළ බව ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ඉංජිනේරුවරයා පැවැසීය.

නල්ලතන්නිය නගරයේ තොරාගත් ස්ථාන කිහිපයක ටැංකි යොදා ගනිමින් වන්දනාකරුවන් වෙනුවෙන්  පානීය ජලය ලබා දී ඇත.