(එච්. චන්දන)
නාත්තණ්ඩිය ධම්මිස්සර  ජාතික පාසලේ  106  වැනි සංවත්සරය වෙනුවෙන්  විල්පත්තු  අභය භූමියේ රෝපණය කිරීම සදහා පැළ 4000 ක් යුද හමුදාවට භාර දීම හා  පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ එළුවන්කුළම  සිංහල විද්‍යාලයට ඉගෙනුම් උපකරණ පරිත්‍යාග කිරීම සිදුකෙරෙණි.

නාත්තණ්ඩිය ධම්මිස්සර  ජාතික පාසලේ  පිරිස එළුවන්කුළම  සිංහල විද්‍යාලයට ඊයේ (14)  පැමිණ එම දරුවන් සඳහා අවශ්‍ය  මූලික ඉගෙනුම් උපකරණ  හා එම විද්‍යාලයේ දරුවන් සියළු දෙනාටම අවශ්‍ය පැසැල් උපකරණ ලබා දෙන ලදී.

අනතුරුව විල්පත්තු ජාතික අභය භුමියේ යුද හමුදාව ක්‍රියාත්මක කරන ‘තුරුලිය වෙනුවෙන් අපි‘ වැඩසටහන  සඳහා  විවිධ පැළ වර්ග 4000ක් , සිමෙන්ති කොට්ට 100ක්, අඟලේ වතුර බට 600ක්,  මන්නාරම මතෝට්ටම් 542  වන බලසේනා මූලස්ථානයේ  සේනාධිපති  කර්නල්  රවී හේරත් මහතා වෙත නාත්තණ්ඩිය ධම්මිස්සර  ජාතික පාසලේ  විදුහල්පති  අනිල් පුෂ්පකුමාර මහතා ඇතුළු පිරිස විසින් පරිත්‍යාග කරන ලදී.