(මනෝජ් හර්ෂික)

කොළඹ කොටුවේ සිට රඹුක්කන බලා ධාවනය වූ ශීඝ්‍රගාමී දුම්රිය අද (19) සවස කැලණිය දුම්රිය ස්ථානය පසු කොට නතර කිරීම හේතුවෙන් දුම්රියෙන් බැසීමට හා නැඟීමට සිටි මඟීහු අපහසුතාවට පත්වුහ.

දුම්රිය කැලණිය දුම්රිය ස්ථානය පසුකොට මීටර් 400ට වැඩිදුරක් ධාවනය වී අතරමග ස්ථානයකදී නතර කර ඇති අතර දුමිරි‍යෙන් බැසීමට යෑමේදී මගීන් කිහිප දෙනෙක් ඇදවැටී තුවාල ලබා ඇතැයි දුම්රිය මගීහු පැවසුහ.

කැලණිය දුම්රිය ස්ථානයෙන් දුම්රිය නවත්වන බව කොටුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් හා මරදාන දුමිරිය ස්ථානයෙන් නිවේදනය කර ඇතැත් කැලණිය දුම්රිය ස්ථානයේ දුම්රිය නතර නොකළ බවත් මඟිහු කියති.

මේ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දැනගැනීම සඳහා කැලණිය දුම්රිය ස්ථානය සම්බන්ධ කර ගැනීමට උත්සහා කළත් ඒ අවස්ථාවේදී දුම්රිය ස්ථානයේ දුරකතන ක්‍රියා විරහිත වී තිබුණි.