(ඩයනා උදයංගනී)
          
දිවයිනේ දිස්ත‍්‍රික්ක 5 කට බලපා ඇති නියඟය හේතුවෙන් පවුල් 80,983කට අයත් 2,57,125 දෙනෙක් පීඩාවට පත්ව සිටින බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.

පුත්තලම, කුරුණෑගල, අනුරාධපුර, මන්නාරම සහ වව්නියාව යන මෙම දිස්ත‍්‍රික්කයන්ට මෙම තත්ත්වය බලපා ඇති අතර වැඩිම බලපෑමක් එල්ල වී ඇත්තේ පුත්තලම දිස්ත‍්‍රික්කයට බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය අද (19) දහවල් නිකුත් කළ තත්ත්ව වාර්තාවේ දැක්වේ. 

එම දිස්ත‍්‍රික්කයේ පවුල්  62,762කට අයත් 2,01,530 දෙනෙක් පීඩාවට පත්ව සිටින අතර කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික්කයේ පවුල් 12,167කට අයත් 35,089 දෙනෙක්ද නියඟයෙන් පීඩාවට පත්ව සිටිති.

මීට අමතරව මන්නාරම දිස්ත‍්‍රික්කයේ පවුල් 2986කට අයත් 10,116 දෙනෙක්, අනුරාධපුර දිස්ත‍්‍රික්කයේ පවුල් 1914කට අයත් 6063 දෙනෙක් සහ වව්නියාව දිස්ත‍්‍රික්කයේ පවුල් 1154කට අයත් 4327 දෙනෙක් ද පීඩාවට පත්ව සිටින බව එම වාර්තාවේ දැක්වේ.

පීඩාවට පත්වී සිටින්නන් සඳහා ජල බවුසර් හා ජල ටැංකි යොදාගෙන ජලය සැපයීම ඇතුළු සහන ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් දිස්ත‍්‍රික් ලේකම්වරුන් හරහා ක‍්‍රියාත්මක කර ඇතැයි ද ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසයි.