(ජයන්ත සමරකෝන්)
කොළඹ නගරයේ සහ තදාසන්න  නගරවලට දෛනික  අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් පැමිණෙන ජනතාවගෙන් එක් පුද්ගලයකු අවම වශයෙන්  කසළ ග්‍රෑම් 700 ක් 750 ක් පමණ රැගෙන එන බව මහනගර හා බස්නාහිර පළාත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය මගින් කළ නවතම  අධ්‍යයනයකින් හෙළි වී තිබේ.
 
කොළඹ නගරයට පිටතින් පැමිණෙන ජන සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 3 කට අධික  බවද කොළඹ සමහ නගර සභාව සඳහන් කරයි.  කොළඹ නගරයේ වෙසෙන ජනගහණය ලක්ෂ 5 කට අධික බවද නගරසභාව පවසයි.
 
එම ජනතාව  දෛනිකව බැහැර කරන කසල ප්‍රමාණය මෙට්‍රික්ටොන් 600 ක් පමණ වන බවද ගණන් බලා තිබේ.  දෛනිකව පිටතින් කොළඹ නගරයට පැමිණෙන ජනතාව සඳහා පොදු  පහසුකම් සැපයීම පවා නගර සභාවට සිදු වී ඇතැයිද පැවසේ.