(ගාමිණී බණ්ඩාර ඉලංගන්තිලක)
 
 ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයෙන් මියගිය ජනතාව සිහිකරමින් සහ තුවාල ලැබූවන්ට ඉක්මන් සුවයත් ප්‍රාර්ථනා කරමින් නොර්ටන්බ්‍රිජ් නගරයේදී පහන් 1500 ක් දල්වා සර්වආගමික වතාවත් පැවැත්විණි.
 
නෝර්ටන් බ්‍රිජ් ශ්‍රී විමලාරාම විහාරස්ථානයේ, විමලසුරේන්ද්‍ර ජලාශයේ බැම්මේ හා පොලිසිය පරිශ්‍රයේ මෙසේ පහන් දැල්වූ අතර විහාරස්ථානයේ දී හා නගරය මධ්‍යයේදී පිං අනුමොදන් කරමින් ආගමික වතාවත් සිදුකෙරිණි.
 
නෝර්ටන් බ්‍රිජ් තරුණ පිරිස විසින් සංවිධානය කළ මෙම අවස්ථාවට පොලිස් නිලධාරීහු, ග්‍රාම නිලධාරීහු, විමලසුරේන්ද්‍ර විදුලි බලාගාරයේ නිලධාරීහු සහ ප්‍රදේශවාසීහු රැසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියහ.